Werkgroep Open Wegen

Missie van het project

W.o.w. wenst actief bij te dragen aan een toegankelijk, functioneel en fijnmazig fiets- en wandelnetwerk in Herent, Winksele en Veltem-Beisem


~ Een tot rust komen ~

In de gemeente Herent wordt gewerkt aan een duurzaam leefmilieu. Een duurzame ontwikkeling en levensstijl wordt bevorderd als die in harmonie is met de natuur. Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact op dit leefmilieu te vergroten zijn trage wegen. Het is een 'tot-rust-komen' in een al hectische maatschappij.

Heel veel mensen in Groot Herent worden bewogen om ecologische verbindingen te maken tussen woonplaats en werk, school, sport- en andere verenigingen, in het kader van het volledige gezin. Trage wegen vormen net dat essentieel alternatief.

Dit vormde de basis om in Herent een werkgroep te starten met als doel actief bij te dragen aan een toegankelijk, functioneel en fijnmazig fiets- en wandelnetwerk van trage wegen in Herent, Winksele en Veltem-Beisem. 

Wij stellen ons voor onder de naam Werkgroep Open Wegen in Herent, of gewoon Wow3020.